• darkblurbg
    afkoppelen regenwater van riool

Wat is hemelwater precies?

Hemelwater is al het water dat uit de hemel op de aarde valt. Denk bijvoorbeeld aan regen, sneeuw, hagel en dauw. Dit hemelwater is schoon afvalwater en gaat in de meeste steden samen met het huishoudelijke afvalwater naar een gemengd rioolstelsel. Maar dit hemelwater kun je als particulier afkoppelen en zelf gebruiken.

Wilt u meer weten over uw rechten en plichten als ondernemer? Daarover leest u hier meer over in dit lozingsafschrift van Kenniscentrum InfoMil.

 

Gunstig voor het milieu

Het heeft onder andere de voorkeur van de Rijkswaterstaat, die graag ziet dat het hemelwater “direct in het milieu” terechtkomt [bron]. Dit heeft namelijk een positief effect op het milieu. Het belast het riool minder, aangezien we te maken hebben met een stijging in het volume hemelwater in Nederland [bron]. Daarnaast is het gunstig voor de stand van het grondwater, omdat het hemelwater op de plek blijft waar viel.

 

Hoe koppelt u het hemelwater af?

Daarom zijn er vele manieren om het regenwater op te vangen en te infiltreren. Denk bijvoorbeeld aan een regenton of tank. Daarnaast zijn er speciale dakgoten en drainagesystemen op de markt die het u gemakkelijk maken.

 

Wanneer heeft u recht op subsidie?

Om het afkoppelen van hemelwater te stimuleren is er subsidie beschikbaar gesteld voor particulieren. Het bedrag dat u krijgt met deze subsidie verschilt per gemeente, net als de voorwaarden die eraan worden gesteld. Om te zien waar u recht op heeft, vult u hier gemakkelijk de subsidiecheck in.

 

Wij helpen u graag

Bij SBH Rioolreiniging helpen we u graag met uw vragen omtrent de subsidie voor de afkoppeling van hemelwater. Dus heeft u vragen of komt u ergens niet uit? Aarzel dan niet en neem contact met ons op! Dit kan via het contactformulier op onze website of via Whatsapp.

 

Wij zijn specialisten in riooltechniek en delen onze kennis graag met u.