Subsidie voor afkoppelen regenwater van het riool

subsidie voor het afkoppelen van regenwater van het riool

De verandering van ons klimaat vereist maatregelen en onze overheid stimuleert het nemen ervan door het geven van subsidie voor het afkoppelen van de hemelwaterafvoer zodat regenwater alsnog de tuin invloeit waar het valt. In een eerder artikel beschreven we al de mogelijkheden op dit vlak.

Ons klimaat verandert en dit zorgt steeds vaker voor zware regenbuien. Ons rioolstelsel kan vaak echter deze plotselinge en sterke toevoer van het water niet aan. De riolering raakt dan overbelast. Het riool loopt tenslotte over en de straten lopen vol met water. Het afkoppelen van hemelwaterafvoeren vermindert de druk op het rioolstelsel. Bovendien wordt daardoor het schone water gescheiden van het vieze water. Op deze manier komt er zowel in het riool als bij de installatie die het water zuivert, minder water terecht. Het afkoppelen van uw hemelwaterafvoer bespaart dus kosten. Tevens is het ook goed voor het milieu en vermindert hierdoor de overlast van het water. Daarom wordt hiervoor subsidie verstrekt door gemeenten en waterschappen.

De hoogte van de subsidie verschilt per gemeente

Diverse gemeenten in Limburg geven een subsidie voor het afkoppelen hemelwaterafvoer. Deze regeling is een maatregel van het Waterschap. Het verstrekken van deze subsidie van het Waterschap gebeurt door de verschillende gemeenten. Echter, de voorwaarden en de hoogte van de subsidie verschillen wel per gemeente. De subsidie is een bepaald bedrag per m2 aan het dakoppervlak, waarvan het water rechtstreeks de tuin in loopt. U krijgt dus geen subsidie voor de nieuwe goten voor het dak, maar dus wel voor de aanpassingen van de regenpijpen en het zodoende het afkoppelen hemelwaterafvoer.


Waar blijft het water na het afkoppelen hemelwaterafvoer?

Het afkoppelen hemelwaterafvoer of hwa, wordt ook wel infiltratie van het regenwater genoemd. Iedereen houdt zo het regenwater op zijn eigen terrein. Als u een tuin heeft is het water meestal zeer welkom. Als het water direct in de grond kan zakken is dit een goedkope en simpele oplossing. Heeft u veel verhard, dan kunt u holtes onder deze bestrating aanleggen en hierin het water tijdelijk opslaan. Later loopt het water dan langzaam weg, de grond in.
 

Geld besparen en ook nog beter voor het milieu!

Door het afkoppelen hemelwaterafvoer kunt u de overlast van het water beperken. Misschien kunt u ook nog water besparen als u het water opvangt. Met dit water kunt u later de tuin sproeien. Zo helpt u zo mee aan een beter milieu. Mogelijk is er bovendien nog een subsidie beschikbaar voor het scheiden van de hwa van het riool. Vraag naar de mogelijkheden van een subsidie voor het afkoppelen hemelwaterafvoer bij uw gemeente.

  • Tips & Trucs

  • Nieuws