Uw riolering en droogte

Over het algemeen zien verreweg de meeste gemeenten in Nederland wateroverlast door hevige regenval als het meest urgente klimaatprobleem, met name in relatie tot de riolering en haar infrastructuur. De toenemende droogte is echter een minstens even groot zo niet groter probleem. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat men door nu grootschalig te investeren in maatregelen om riolering het regenwater sneller af te laten voeren, de verdroging na zware neerslag alleen maar ernstiger wordt en een grotere 'droogte-schadepost' te creëren. De maatregelen tegen het ene probleem (capaciteitsproblemen riolering bij zware regenval) veroorzaken dus weer een ander probleem.

Wat is een groter probleem: Wateroverlast of Droogte?

Wellicht zien de gemeenten de urgentie van het komende droogte-probleem minder door de veronderstelling dat het waterschap wel zorgt voor de nodige wateraanvoer. Als actief beheerder van het oppervlaktewater kan het waterschap echter binnen de dorpen en steden niet in voldoende mate zorgen voor grondwateraanvulling. Dat heeft grote gevolgen op de lange termijn. Echter, de gemeenten worden op dit moment nog vooral geconfronteerd met klachten van burgers over de snelheid waarmee hun riolering in staat is het snelle wateraanbod te verwerken. De problemen die droogte veroorzaakt liggen letterlijk en figuurlijk minder dicht aan de oppervlakte.

Droogteschade in het algemeen

In het algemeen veroorzaakt droogte niet direct schade aan riolering, maar wel een lager grondwaterpeil. Vervolgens ontstaat schade door bodemdaling maar ook schade door het rotten van paalfunderingen. In de lagere delen van Nederland zakt vooral de klei- en veenbodem snel wanneer deze droogvalt met alle gevolgen voor de daarop gerealiseerde bebouwing en infrastructuur, maar ook voor de riolering. Overigens kunt u lokaal zelf ook maatregelen nemen ter voorkoming van droogte als gevolg van een lager grondwaterpeil.

Gevolgen van droogte in riolering en bij u thuis

Als vet, aanslag en vaste delen als gevolg van droogte de tijd gehad hebben om zich vast te zetten en het gaat vervolgens regenen, leidt dit vaak tot problemen. Zeker als er sprake is van zware regenval. Hetzelfde geldt eigenlijk voor een afvoer binnenshuis die lange tijd niet gebruikt is. Hier leest u hoe u een verstopping als gevolg daarvan kunt lokaliseren en verhelpen.

Wie verhelpt de verstopte riool-huisaansluiting?

Wanneer u echter last heeft van een verstopte riolering t.h.v. uw huisaansluiting (verstopping bevindt zich tussen huis en hoofdriool), dan kan de gemeente in sommige gevallen de verstopping verhelpen. Als de riolering t.h.v. uw huisaansluiting is uitgevoerd volgens gemeentelijke voorschriften, dan zit er in deze leiding, ter hoogte van de erfgrens, een ontstoppingsstuk. Een verstopte riolering tussen hoofdriool en huisaansluiting kan vanaf dit ontstoppingsstuk meestal gereinigd worden. Onder bepaalde voorwaarden kan de gemeente dat voor u doen, mits de verstopping zich voordoet tussen het ontstoppingsstuk en het hoofdriool. In alle andere gevallen heeft u een rioolreiniger nodig.

 Wilt u contact opnemen?

  • Tips & Trucs

  • Nieuws