Riolering en zware regenval

Het klimaat verandert. We zien inmiddels vele zomerse hoosbuien die jaarlijks onze riolering bij vlagen flink op de proef stellen en wateroverlast veroorzaken. Vrijwel iedere huiseigenaar vraagt zich hierdoor wel eens af: Hoe doet de riolering bij ons het? Wordt het geen tijd voor investering door de gemeente in onze wijk om wateroverlast te voorkomen? En wat kan ik zelf doen om overbelasting van de riolering in mijn wijk als gevolg van zware regenval te voorkomen?

HOE DOET UW RIOLERING HET?

Jarenlang is het in Nederland gebruikelijk geweest het regenwater via dezelfde riolering af- te voeren als het huishoudelijk afvalwater. We noemen dit het gemengd stelsel. Inmiddels is men daarvan teruggekomen en bij nieuwbouw wordt de riolering tegenwoordig in gescheiden stelsels aangelegd voor de afvoer van regenwater en huishoudelijk afvalwater.

riolering zware regenval

Gepoogd wordt hierbij d.m.v. infiltratie het regenwater zoveel mogelijk via de grond af te voeren in het gebied waar het gevallen is. Echter, een groot deel van Nederland maakt nog steeds gebruik van een (gedeeltelijk) gemengd stelsel. Wordt ons rioolstelsel bij zware regenval daardoor niet onnodig zwaar belast?
 

AFVOERCAPACITEIT RIOLERING VERGROTEN

Gemeenten zijn al druk bezig met het nemen van maatregelen om de toenemende zware regenval in de zomer op te vangen. O.a. door tijdelijke opslag boven de grond te realiseren en daarnaast de afvoercapaciteit van de riolering onder de grond te vergroten. Verder wordt gekeken naar mogelijkheden om de verstening in wijken (overmatige bestrating) te doen afnemen, zodat de  opname-capaciteit van regenwater door de grond zelf ook wordt vergroot. Daarmee wordt de belasting door regenval op de riolering verlaagd.
 

REGENWATER RIOLERING & WATER OP STRAAT

Het stelsel van riolering heeft mede via de overstorten i.g.v. zware regenval weliswaar een enorme opslag- en afvoercapaciteit, maar toch kunnen straten bij zeer hevige buien soms onder water komen te staan. Dit komt omdat er in korte tijd meer regen valt dan de riolering kan afvoeren. Incidenteel water op straat hierdoor is weliswaar hinderlijk maar meestal duurt dit maar kort.
Veel gemeenten zijn inmiddels begonnen met de aanleg van aparte regenwater riolering, tijdelijke waterberging en infiltratie. Straten worden aangepast en drempels verwijderd om afstroming bij zware regenval te verbeteren. In de openbare ruimte wordt opslag gerealiseerd waar het regenwater tijdelijk kan worden opgevangen. Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met (tijdelijke) wateropslag op straat. Wanneer de riolering maximaal wordt belast, kan zo schade als gevolg van het onderstromen van kelders en gebouwen, worden voorkomen. E.e.a. betekent dat we water op straat als onderdeel van het nieuwe klimaat moeten gaan beschouwen. Water op straat bij zware regenval wordt daarmee een deel van de oplossing…
 

OVERZICHT MAATREGELEN GEMEENTE
 • Riolering vergroten
 • Straatpeil verlagen
 • Waterberging tijdelijke opslag openbare ruimte
 • Ondergrondse regenwater berging
 • Meer open water
OVERZICHT "WAT KAN IK ZELF DOEN?"
 • Hemelwater afvoersystemen en riolering scheiden
 • Bestrating verminderen, grind vermeerderen
 • Zinkput(ten) in de tuin
 • Een terugslagklep plaatsen die voorkomt dat bij overbelasting van het riool, rioolinhoud richting het toilet of de douche spoelt.

 Wilt u contact opnemen?

 • Tips & Trucs

 • Nieuws