Riool reinigen - 3 tips die hoge kosten voorkomen!

Riool reinigen - 3 tips die hoge kosten voorkomen

Wanneer u een rioolreiniger nodig heeft, kunnen de kosten in het ergste geval flink oplopen. Misschien had u dit wel relatief eenvoudig kunnen voorkomen. Een naslagwerkje dat u bij (beginnende) problemen kunt raadplegen is dan ook wel zo handig.

 1. WEES VOORBEREID
  Een gewaarschuwd mens telt voor twee! Het is dus zinvol om enige kijk te hebben op uw afvoeren in huis. Weet u hoe ze lopen? Waar ze welke dikte hebben en of daar ook vernauwingen bij aan de orde zijn (bijvoorbeeld door verbindingen met andere afvoeren). Hoe meer u weet, hoe meer informatie u uw rioolreiniger evt. kunt verschaffen.

  Zorg ook dat u altijd vloeibare ontstopper in huis heeft! Een flesje of twee is beslist geen luxe. Soms moet de ontstopper immers een wat langere weg afleggen; extra voorraad is dan een goed idee! En woont u in een nieuwbouw huis? Dan is het goed om te weten dat door de verplichte scheiding van hemelwaterafvoer en riolering, uw riolering wellicht minder goed doorgespoeld wordt. Spoel dan wat vaker een emmer water door uw wc.
   
  ZWARE REGENVAL E/O DROOGTE
  Bent u voorbereid op zware regenval of droogte? Misschien heeft u er al iets van gemerkt? Afhankelijk van uw persoonlijke situatie vraagt de klimaatverandering meer of minder om extra maatregelen die bijvoorbeeld voorkomen dat uw toilet overstroomt na zware regenval. Ook is het handig u te informeren over de gevolgen van langdurige droogte en wat u ertegen kunt doen.

 2. KUNT U EEN (KLEINE) VERSTOPPING MISSCHIEN ZÉLF VERHELPEN?
  Het valt allicht te proberen. Verreweg de meeste verstoppingen kunt u zélf verhelpen zonder dat u meteen een bedrijf uw riool hoeft te laten komen reinigen. In het artikel 'Rioolreiniging - het Stappenplan' vindt u een handige checklist die u helpt uw verstopping zelf in kaart te brengen en misschien zelfs te verhelpen.

 3. AFVOER ONSTOPPEN MET VLOEIBARE ONTSTOPPER
  Misschien had u het al geraden: Hoe langer de weg is die de vloeibare ontstopper moet afleggen, des te kleiner de kans dat deze succesvol haar werk zal kunnen doen en uw afvoer ontstoppen. We proberen deze dus zo dicht mogelijk bij de verstopping in te brengen.

 Toch een Rioolreiniger nodig?